Buitenplaats Rhenendael

Indertijd was dit een nieuw concept, luxe levensloopbestendige woningen op een "buitenplaats". De gebouwen en het terrein hebben veel kwaliteit. De Stijlgroep uit Rotterdam heeft een fraai landgoed ontworpen met behoud van oude eiken. Onze rol: aankoop terrein, projectontwikkeling en verkoopmanagement. Bedenken en aanbieden van divers zorgpakketten in samenwerking met een zorgleverancier. Deels nog in loondienst, deels in opdracht. (2001-2002)

Partners
Stichting ziekenhuizen De Gelderse Valleials zorgleverancier

Status
Verkocht en in gebruik

Informatie
Lees verder op www.buitenplaats-rhenendael.nl

Projectontwikkeling en verkoopmanagement
164 luxe levensloopbestendige woningen met zorg en service (zwembad) op een buitenplaats.
www.buitenplaats-rhenendael.nl