Over Mahler

Tino Mahler richtte MVO op in 2001. Daarvoor was hij adjunct- directeur bij Hopman Interheem (nu Synchroon). Na 30 jaar in het vastgoed heeft hij veel ervaring op alle gebieden van woning -en utiliteitsbouw. Daarnaast heeft hij concepten ontwikkeld voor consument gericht bouwen en samenwerkingsvormen. Dit concept is in de negentiger jaren gerealiseerd en is nu weer actueel. Naast professionaliteit en discipline zijn passie en plezier een must.

 

Ontwikkelen blijft een plezier

Diverse young professionals hebben wij mogen coachen. Allen hebben een goede baan en plezier in hun job. In deze moeilijke tijden is een dagelijkse dosis zelfvertrouwen, ervaring en plezier gewoonweg onmisbaar.

Creatief in ontwikkelen

Voor ieder project bedenken wij een concept, onderscheidend en haalbaar. 


 


 

 

Over MVO

U laat door ons uitvoeren

Projectontwikkeling
Transformatie
Gebiedsontwikkeling
Interim management
Grondaankopen
Ontwikkelvisie
Opzetten samenwerkingsverbanden
Aankoop
Sleutelklaar opleveren

 

MVO sense

De huidige marktomstandigheden, met name in de vastgoedbranche, vragen om creatieve en efficiënte oplossingen. De traditionele aanpak en bepaalde media voldoen niet meer. Ontwikkelaars zullen vernieuwende strategieën bedenken. Wij werken volgens Het Nieuwe Ontwikkelen. Zorgen voor lage financieringslasten, snelle procedures, klantgericht ontwikkelen, delen van winst en kennis. Met plezier en emotie wordt ieders doelstelling bereikt.

Klantgericht

Een proces managen is mensenwerk. Ieder project is weer uniek. Wij zorgen er voor dat het proces goed wordt doorlopen en dat de klant bewuste keuzes op het juiste moment in het proces maakt. De klant krijgt wat hij wenst binnen zijn eigen kaders en de kaders van het project. Homedna.nl ondersteunt het proces en alle procedures. Het online woningdossier van homeDNA is een lifeline naar prospects. Op dit moment wordt kantoorDNA klaar gemaakt voor lancering.


 

Sleutelklaar

Het gaat dus in eerste instantie niet om een bouwsysteem. Het gaat om het proces. Uiteraard zorgen wij ook voor een passend bouwbedrijf die een deugdelijke en efficiënte woning of gebouw realiseert. En tegelijkertijd samen met de bewoner of gebruiker een plezierige contact heeft tijdens de bouw.

"MVO ontzorgt u terwijl de klanttevredenheid en uw rendement toenemen"

Co creatie

Onze ontwikkelingspartners 

Particulieren (beleggers)
Woningbouwcorporaties
Informal investers
Andere projectontwikkelaars
Maatschappelijke instellingen
Gemeenten
Zorginstellingen
Stedenbouwkundige architecten

Partners

Onze (informele) samenwerkings-verbanden 

Hello Home

Deze samenwerking levert alle diensten en producten vanaf pre- tot aftersales van uw woning of project. Desgewenst nemen we ook risico. 

Fix Home

Deze samenwerking levert alle diensten en producten bij aan- en verkoop, renovatie van bestaande woningen en nieuwbouw van versnipperd woningbezit van corporaties. Desgewenst nemen wij ook risico.

Verfrestant 

Een maatschappelijk initiatief van MVO en HometoLive B.V. Meer weten? Kijk eens op www.verfrestant.nl

Wat is lef?

Als je onderneemt, als je onderscheidend bent, als je toegevoegde waarde hebt, als je de winst en kennis deelt, dan heb je lef! Daarom durven wij te stellen dat MVO lef heeft.

Het Sophia Kinderziekenhuis doet veel aan onderzoek en de verblijfssfeer. Samen met ons steunt u ook hen. www.vriendensophia.nl. Wilt u samenwerken? Bel ons gerust op 010-450 42 86.

Rapportage

Een actueel en inzichtelijk informatiesysteem is onontbeerlijk. Per fase maken wij een document. Een van onze specialiteiten is het maken van een haalbaarheidsstudie. In een paar weken, zelfs in een paar dagen, maken wij een complete businesscase van uw (her)ontwikkeling.

Management

Wij hebben al vele samenwerkings- verbanden en PPS constructies opgericht. Het oprichten en inrichten van organisaties is dankbaar werk. Mensen zijn het grootste kapitaal van een bedrijf of project. Mensen geven veel energie terug. Ook hier met gepaste trots kunnen wij vertellen dat alle verbanden nog operationeel zijn.